Praca z oporem – Glen O. Gabbard

Wprowadzenie: Już Freud zauważył, że sposób w jaki pacjent przeciwstawia się terapeucie, zapewnia cenną informację na temat życia wewnętrznego pacjenta. Pacjenci przejawiają opór wobec terapii na różne sposoby: – spóźniają...

Czytaj więcej